مشاوره آنلاین با روانشناس ایرانی برای ساکنین خارج از ایران

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

مجموعه روانشناسی لوکال با رویکرد ارائه خدمات روان درمانی با فرهنگ و زبان متقاضی راه اندازی شد ، از روان درمانگر ها و مشاوران فارسی زبان و دارای فرهنگ نزدیک به خودتان بهره ببرید. خدمات درمانی ما بصورت آنلاین، در حوزه سلامت روان بوده و شامل روانکاوی و روان درمانی انفرادی بزرگسال و نوجوان، زوج درمانی، خانواده درمانی، گروه درمانی و مشاوره می باشد. امیدواریم با خدمات این مجموعه بتوانیم به بهینه شدن زندگی شما کمک کنیم. برای رزرو وقت روانشناس آنلاین به سایت ما مراجعه کنید

روان درمانی​

 

بطور کلی روان درمانی از طریق رابطه بین درمانگر و مراجع، به فرد کمک می کند با احساس ها، افکار، الگوهای تعاملی با دیگران و محیط پیرامون خود بیشتر آشنا شود؛ دلایل الگوهای ناکارامد را بشناسد و در جهت تغییر آن ها قدم بردارد. هدف اکثر رویکردهای روان درمانی افزایش انطباق پذیری، سازگاری و مقابله کارآمد با استرس، بهبود روابط بین فردی، رشد شخصی و کمرنگ شدن علائم پریشانی از جمله اضطراب، خشم و افسردگی می باشد. تکیه بسیاری از رویکردهای روان درمانی در سطح خودآگاه روان و رفتار فرد می باشد. در سایت روانشناسی لوکال برای اولین بار خدمات روان درمانی آنلاین به فارسی زبابان ارائه می شود برای رزرو وقت با روانکاو آنلاین به سایت ما مراجعه کنید

مشاوره تخصصی

 

بسیاری از افراد جهت گرفتن راهنمایی های موردی، به افرادی با تخصص مشاوره مراجع می کنند. مشاوره حالت درمانی نداشته و از طریق راهنمایی و مشورت به فرد کمک می کند در مورد مساله خاصی که پیش آمده تصمیم مناسبی بگیرد. برای مثال بسیاری از افراد در مورد نحوه فرزند پروری و چگونگی برخورد با فرزندان از مشاور کمک می گیرند. برخی در مورد تصمیم هایی مانند ازدواج با فردی مشخص، تعیین و یا تغییر شغل و رشته تحصیلی و مشکلات موردی پیش آمده در روابط دوستی و خانوادگی از مشاور کمک می گیرند. مشاور قرار نیست به حل تعارض های عمیق روانی فرد بپردازد و درمان اختلال های روانشناختی از حیطه کاری جلسات مشاوره خارج است؛ بنابراین در صورتیکه مشکلات فرد ناشی از مسائل عمیق تری در روانش باشد نیاز به روان درمانی و یا روانکاوی خواهد داشت.

خانواده درمانی

 

خانواده درمانی نوعی روان درمانی است، فقط مورد تحت درمان، شخص نیست بلکه خانواده است.اساس خانواده درمانی، تئوری سیستمی است؛ بدین معنا که روی کل سیستم یک خانواده که ممکن است زیر یک سقف زندگی کنند یا نکنند، کار میکند، و همه اعضاء در جلسات درمانی حضور دارند. خانواده درمانی مشکل را در کلیت تعاملات تمام اعضاء پیدا می کند و نه در یک شخص واحد، چراکه گاهی اوقات سرچشمه بیماری ها و اختلالات روانی پدید آمده در افراد را در تعاملات ناسالم خانواده می توان یافت. خانواده درمانگر روی الگوی ارتباطی و نحوه تعامل اعضاء با یکدیگر تمرکز دارد و اینکه با چه کلام و لحنی این تعاملات رخ می دهند؛ معانی مشتق شده از هر تعامل را با توجه به بافت فرهنگی آن خانواده بررسی می کند، و تلاش می کند تعاملات و رفتارهای سازنده تر همچنین درک بهتر یکدیگر حاصل شود. بسیاری از درمانگران از خانواده درمانی در جهت درمان و یا کمک به کودکان و نوجوانان خانواده استفاده می نمایند.

 

درمان به وسیله روانکاو ایرانی

در این نوع درمان تمرکز بر این است که ضمیر ناخودآگاه فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییراتی در افکار، اندیشه و همچنین رفتار فرد ایجاد خواهد شد.

به گفته فروید: ضمیر ناخودآگاه سرچشمه خواسته ها، افکار و خاطرات فرد می باشد.

وی معتقد بود علت بیماری های روانشناختی به ضمیر ناخودآگاه فرد بازمی گردد و همین امر موجب شد تا وی این دانش را بنیان نهد

این نوع درمان ابتدا به دنبال شناخت تجربیات فرد در دوران کودکی می باشد.

با شناخت این تجربیات و وقایع، او درخواهد یافت که شخصیت بیمار چگونه شکل گرفته است.حال با بدست آمدن شناخت کافی زمان درمان فرد فرا می رسد.

روانکاو آنلاین دقیقا چه کاری را انجام می‌دهد ؟

 

برخی از افراد تصور می‌کنند جلسات روانکاوی به این صورت برگزار می‌شوند که مراجع روی یک تخت دراز می‌کشد و یا روی یک صندلی می‌نشیند و روانکاو به حرف‌های او گوش می‌دهد. در حالیکه کار روانکاو فقط شنیدن صحبت مراجعان نیست! برای جواب دادن به این سوال که روانکاو چه کاری انجام میدهد باید گفت که روانکاو در ابتدا همه حرف‌های مراجع را به خوبی می‌شنود و سپس با بررسی، تحلیل و ورود به ناهشیار او، شروع به درمان می‌کند.

به زبان ساده روانکاو تلاش می‌کند که به افکار و احساسات ناخوشایند و تمایلات مراجع خود دست یابد و با بررسی آن‌ها بخش ناهشیار و ناخودآگاه را به بخش خودآگاه او وارد کند و در نهایت فرد را به بینش جدیدی نسبت به احساس و افکار خود برساند!

روانشناس فارسی زبان

کاربرد مشاوره روانشناسی زمانی است که فرد نمی خواهد وارد پروسه درمانی شود و در ضمن دچار مشکلات شدید روانی هم نبوده، و صرفا دچار گیجی در تصمیم گیری راجع به یک یا چند مساله معین شده است.

مثل تصمیم گیری برای انتخاب یا تغییر شغل، مشاوره قبل از ازدواج، کسب مهارتهای ارتباطی، نحوه همگام شدن با محیط جدید و… .

در این حالت فرد می تواند از یک مشاور کمک بگیرد.

البته درصورتیکه مشاور تشخیص دهد فرد نیاز به روان درمانی دارد پیشنهاد روان درمانی به فرد توسط روانشناس ایرانی در لندن خواهد داد.

 

بسیاری از افراد جهت گرفتن راهنمایی‌های موردی، به افرادی با تخصص مشاوره مراجع می‌کنند.

مشاوره حالت درمانی نداشته و از طریق راهنمایی و مشورت به فرد کمک می‌کند در مورد مسئله خاصی که پیش آمده تصمیم مناسبی بگیرد.

برای مثال بسیاری از افراد در مورد نحوه فرزند پروری و چگونگی برخورد با فرزندان از مشاور کمک می گیرند.

برخی در مورد تصمیم‌های مهمی مانند ازدواج با فردی مشخص، تعیین و یا تغییر شغل و رشته تحصیلی و مشکلات موردی پیش آمده در روابط دوستی و خانوادگی از مشاور کمک می گیرند.

مشاور قرار نیست به حل تعارض‌های عمیق روانی فرد بپردازد و درمان اختلال های روانشناختی از حیطه کاری جلسات مشاوره خارج است

نیاز به رزرو وقت با روانشناس ایرانی دارید به سایت ما سر بزنید

منبع : https://localpsychology.com/fa/

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments